Slide background

Weginventarisaties – type verharding en afwateringssystemen

TIP infra maakt weginventarisaties (digitale overzichten) van de aanwezige type verhardingen en van de aanwezige afwateringssystemen in uw beheergebied. Als beheerder is het ook handig te weten welke borden er langs de weg staan en hoe de conditie daarvan is. Ook dit kan digitaal geïnventariseerd worden.