Slide background

Weginspecties en wegenbouwadvies

TIP infra voert globale en/of gedetailleerde weginspecties uit en geeft daarbij deskundig advies. Onze weginspecteurs kunnen ook tussentijdse inspecties uitvoeren om toename van schades te rapporteren. Bijvoorbeeld: overdracht van wegen, aansprakelijkheidsstellingen, verhardingsadviezen, onderzoek op projectniveau of als vastlegging van nulsituaties.

Behalve wegen behandelen onze gediplomeerde inspecteurs ook speelplaatsen, groenbestand, wegmeubilair en watergangen.

Onderzoek teerhoudend asfalt (PAK-DLC onderzoek)

Onze wegenbouwadviseurs voeren ook onderzoek naar teerhoudend asfalt uit (PAK-DLC onderzoek). De analyse vindt plaats in een laboratorium tijdens een zogenoemd AP04-onderzoek.