Slide background

Beoordeling offerte aannemers

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat de opdrachtgevers de offertes beoordelen aan de hand van vooraf vastgelegde EMVI scores. Hierbij is de eventuele opdrachtnemer ingelicht over de te hanteren beoordelingscriteria. TIP infra kan in goed overleg met u deze scores bepalen en de aanbiedingen hierop toetsen.

De aanbiedingen of offertes van de aannemers, al dan niet op basis van een bestek- of werkomschrijving, worden door de experts van TIP infra goed tegen het licht gehouden. De manier van uitvoering moet overeenkomen met de wensen van u als opdrachtgever. Na controle ontvangt u van ons een weloverwogen en gemotiveerd gunningsadvies.

Afhankelijk van uw wensen presenteren wij beknopt of juist gedetailleerd, maar altijd eerlijk en onafhankelijk. Hiermee leggen wij de basis waarna we als u dat wenst het gesprek met de aannemer in alle vertrouwen kunnen én durven aangaan.