Slide background

Directievoering en toezicht in de wegenbouw

TIP infra verzorgt directievoering en toezicht voor de wegenbouw. De projectleiding en/of directievoerder van TIP infra is de vertegenwoordiger van de opdrachtgever en op de hoogte van elke contractvorm. De toezichthouder bewaakt de technische kwaliteit van de uitvoering zoals omschreven in het contractstuk, zijnde het bestek en tekeningen. Met name het voeren van administratie kan u een hoop werk uit handen nemen. Van bouwvergaderingen en tussentijdse overleggen wordt u uiteraard schriftelijk op de hoogte gehouden en wordt u altijd in de gelegenheid gesteld deze overleggen bij te wonen. Al onze medewerkers zijn VCA-gecertificeerd.

In het kader van hergebruikbouwstoffen kan TIP infra gespecialiseerd toezicht houden. Bijvoorbeeld bij het gebruik van lava als funderingsmateriaal voor een duurzame oplossing.

Projectmanagement wegenbouw

TIP infra kan ook de volledige management voor de wegenbouw uit handen nemen. De projectmanager zorgt alle de te doorlopen fases. Een project is een tijdelijk proces met een eigen organisatie om een uniek en van te voren gedefinieerd product te maken.

Het proces dient gestructureerd te verlopen volgens herkenbare fases. Met name zijn het de overgangen naar een volgende fase in het project die aandacht vragen.

Alvorens over te gaan tot definitie van een project vindt een grondige inventarisatie plaats van de wensen en eisen van de opdrachtgever, waarbij vooral het doel en het gewenste resultaat van het project een prominente plaats in neemt.

Alle betrokkenen in het proces dienen te weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Dit is tevens goed controleerbaar vastgelegd.

TIP infra heeft een senior projectmanager in dienst die vele grote projecten tot tevredenheid van opdrachtgevers heeft uitgevoerd en graag voor u het projectmanagement verzorgt.