Slide background

Bestek maken

TIP infra is in staat om voor elke contractvorm, een RAW bestek of Design & Construct, een omschrijving te maken. Als u van plan bent in uw buitenruimte een werk uit te voeren, is het handig dat u een goede omschrijving heeft van wat er verlangd wordt van de opdrachtnemer. Deze omschrijving gaat in de vorm van een bestek en dient tevens als juridisch document.

Kostenraming wegenbouw

TIP Infra berekent wegenbouwkosten, maakt bestektekeningen en geeft advies op bestaande bestekken. Bij elk wegenbouwproject is het van groot belang dat u een goed bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen heeft. U heeft dan duidelijk omschreven aan welke eisen en voorwaarden het werk moet voldoen en welke garanties u verlangt. Het is een contractstuk dat dient als basis voor de overeenkomst met de uitvoerende partij.

Voor het vervaardigen van kostenramingen in de wegenbouw maken wij gebruik van de modernste calculatieprogramma’s o.a. GwwCalc. Door een uitgebreide kennis van de markt kunnen wij, op basis van een voorlopig ontwerp de wegenbouwkosten berekenen. Hierdoor heeft u vroegtijdig inzicht in de totale wegenbouwkosten, zodat tijdig eventuele bijsturing kan plaatsvinden.

Wegenbouw- en bestektekeningen maken

Bestektekeningen zijn de technische vertaling van het ontwerp. Het zijn de werkdocumenten waarmee een opdrachtnemer het werk maakt. Van belangrijke onderdelen in het ontwerp worden detailtekeningen gemaakt. Dwarsprofielen geven inzicht in de opbouw van de ondergrond en verhardingen, de afwatering en het verloop van obstakels in de grond zoals kabels- en leidingentracés. Dit alles kunnen wij voor u verzorgen in Autocad.

Bij het bestek ( RAW of OMOP) horen een aantal vaste bijlagen. Hierbij valt te denken aan een V&G plan, puttenstaat , indien gewenst , een grondbalans. Voor kleinschalige werkzaamheden is het ook mogelijk te volstaan met een technische omschrijving.

Bestek Review

TIP infra kan ook een second opinion geven op bestek en tekeningen van andere partijen. Onze specialisten kunnen als geen ander een discreet oordeel geven over de contract stukken en een advies uitbrengen over de opgemerkte zaken.